Şifalı Bitkilerin Önemi

Dünya Fitoterapi’yi Keşfetti

Dünya tıbbına yön veren İbni Sina’nın fitoterapi adı altında yüzlerce kitabı bulunmaktadır. Bu kitapları yaklaşık olarak 700 yıldır Avrupa’nın pek çok ülkelerinde tıp öğrencilerine okutulmakta ve tedavilerde de aktif olarak kullanılmaktadır. Temel tıp bilgilerini adı altında okutulan bu kitaplarda bitkilerin kullanım yöntemleri ve hastalıklar üzerindeki etkileri öğretilmektedir. Avrupa ülkelerinde hastalıklara karşı şifalı bitkiler ile elde edilen bitkisel ürünler en az yüzde 60 oranında kullanılmaktadır. Hatta bu oran Batılı ülkelerde yüzde yüze kadar çıkmaktadır.

Ülkemizde de İbni Sina’nın adı birçok hastaneye, tıp fakültesine ve kamu kuruluşlarına verilmiştir. Türkiye devletini yönetenler de İbni Sina’ya dünya çapındaki şöhretinin gereği olarak sahip çıktılar. Ya da sahip çıkar göründüler. Bize göre bu sahip çıkma sahte bir yaklaşımdır. Çünkü ülkemizde bu tür bitkisel tedavi yöntemlerinin devlet tarafından önü büyük ölçüde kapatılmıştır. Hastalıklar üzerinde bitkisel tedavi yöntemleri diğer ülkelerde en az yüzde 60 oranlarında kullanılırken bu oran ülkemizde ise sadece yüzde 3 tür.