At Kuyruğu Bitkisi

At Kuyruğu Bitkisi Nedir

At kuyruğu bitkisi birçok isimlerle telaffuz edilebilmektedir. Bunları; kırkkilit otu, zemberek otu, çam otu, tilki kuyruğu bitkisi olarak ifadeleri olarak sıralayabiliriz. İlkbahar döneminin başlangıcında derinlere kök salmış şekilde kahverengi sapları ile birlikte gelişen at kuyruğu bitkisi düzgün yapısı ile 50 cm boyuna kadar uzayabilmektedir. Küçük küçük çam ağaçlarına benzeyen at kuyruğu otu çok yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekleri bulunmaz gözdesi de silindir bir biçimdedir.  Gövdesini oluşturan otlar yeşil, sert ve içleri boştur. Ülkemizde yaklaşık 7 çeşit at kuyruğu bitki çeşidi yetişmektedir. Yüzde 60 ile 70’lerde silisilik asit, potasyum tuzu, tanen ve az da olsa alkaloitler içermektedir.

At kuyruğu otu dere yataklarında, tarlalarda ve eğilimli toprak arazilerinde yetişmektedir. Özellikle balçıklı toprak yapılarında yetişen at kuyruğu bitkileri en etkili ve şifalı olanları olarak ön plana çıkmaktadır. İçeriğindeki silisik asit, potasyum ve alkaloit miktarları yetiştikleri yere ve büyüme tarzlarına göre farklılık göstermektedirler. Dallarının en ince olduğu at kuyruğu ormanlarda ve orman kıyılarında yetişmektedir ve bu türleri de şifalıdır.

At Kuyruğu Bitkisi Nerelerde Görülür

Sağladığı şifa kaynaklarından dolayı mucizevi bitkiler içerisine giren at kuyruğu bitkisi daha çok bataklıklarda, dağlık alanlarda ve sulak yerlerde yetişmektedir. Parmak kalındığında sapları bulunan bu bitkinin boyu da oldukça yüksek olarak da yetişebilmektedir. Birçok sürüngen hayvanların da yediği ve özellikle sığır ve atların ay kuyruğu bitkisine karşı daha duyarlı olduğu bilinmekte bu tür hayvanların üzerinde zehirli etkiler göstermektedir. İnsanlar üzerinde de aynı şekilde zehirlenme olasılığı olabileceğinden dolayı belirtilen miktarlarda uzmanların kontrolü altında kullanılmalıdır.

Bu bitkiden elde edilecek çay için at kuyruğu bitkileri tarlarda, dere kıyılarında ve orman kıyılarında yetişenler tercih edilmelidir. Çay yapmak için toplanacak olan bitkiler en fazla 60 cm yüksekliğinde ve 6 mm civarında olan türlerinin seçilmesi tavsiye edilmektedir. At kuyruğu bitkisi Mayıs ve Haziran aylarında toplanmaya başlanmalıdır. Bu dönemlerde canlılığını koruyan yeşil renginde olanlar tercih edilmeli ve sapının toprağa yakın olan kısımları kesilerek toplanmalıdır. Demetler halinde bir araya getirilerek serin ve gölgelik bir yerde kurutulmaya bırakılır. İğne şeklindeki yaprakları gövdelerden rahatlıkla ayrılmaya başladığı zaman yeterinde kuruduğunu göstermektedir.

 

at kuyruğu otu
at kuyruğu otu
at kuyruğu bitkisi nedir, at kuyruğu bitkisi, cam otunun faydalari, cam otu, kırkkilit otu hangi şehirlerde yetişir